Nowe dotacje na wdrażanie e-usług publicznych

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wysoka Dostępność i jakość e-usług publicznych.

Jakie projekty mogą ubiegać się o dofinansowanie?

W ramach działania 2.1 można składać wnioski o dofinansowanie projektów związanych z:
1. Tworzeniem lub rozwojem e-usług publicznych (A2B: Administracja-Biznes, A2C: Administracja-Obywatel)
​2. Tworzeniem lub rozwojem e-usług wewnątrzadministracyjnych (A2A: Administracja-Administracja)

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 27 lutego do 4 maja 2015 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie unijne?

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane
    (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Kwota dofinansowania unijnego

Budżet konkursu wynosi ponad 945 mln zł.
Maksymalna wartość pojedynczego projektu: do 46 mln euro.
Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, co oznacza brak wymaganego wkładu własnego.

Szczegóły na temat konkursu oraz pełna dokumentacja do pobrania znajduje się na stronie www.wwpe.gov.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *