Nowy konkurs dla mikro i małych przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości właśnie ogłosiła konkurs na nabór wniosków z programu Wsparcie w ramach dużego bonu. O środki mogą starać się mikro i małe przedsiębiorstwa produkcyjne mające siedzibę w Polsce.

Bon może być przeznaczony na zakup od polskiej jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Dodatkowo usługa może obejmować opracowanie:

  • oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
  • planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
  • prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
  • strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu.

Pomoc zakłada także finansowanie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu czy nowej technologii produkcji oraz projektu wzorniczego.

Bon stanowi bezzwrotną pomoc, a jego wartość nie może przekroczyć 50 000 zł. Otrzymane środki mogą zrefundować do 80% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Pomoc finansowa w ramach Programu stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00. Przedsiębiorca może złożyć w ramach jednego naboru tylko jeden wniosek o dofinansowanie. O wsparcie mogą się starać także firmy, które otrzymały bony w poprzednich edycjach Programu.

Budżet programu Wsparcie w ramach dużego bonu w 2015 roku wynosi 4 120 000 zł.  Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Szczegóły na stronie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości:

http://parp.gov.pl/index/more/46430

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *