Nowy konkurs dla MŚP – ochrona własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tym razem chodzi o Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać środki na:

  • uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

lub

  • realizację ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Projekt może zostać dofinansowany maksymalnie do wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów dla województwa mazowieckiego wynosi 4 440 000 PLN, dla pozostałych województw – 45 560 000 PLN.

Nabór trwa od 22 października 2015 do 31 marca 2016.

Więcej informacji: strona funduszy UE

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *