Nowy program pomocowy dla firm

Być może już niedługo przedsiębiorcy otrzymają wsparcie ze środków krajowych na prowadzenie podstawowych badań naukowych oraz finansowanie staży dla osób z tytułem doktora. Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki.

Przewidywany program pomocowy ma zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia projektów badawczych oraz organizowania staży podoktorskich, a pośrednio służyć zacieśnianiu współpracy nauki i biznesu. O dofinansowanie będą mogły się starać zarówno firmy z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.  

Planowane rozwiązanie ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej  oraz rozwoju innowacji w regionie, zwłaszcza w przypadku dużych ośrodków miejskich, na terenie których działają przedsiębiorcy dysponujący zasobami osobowymi i materialnymi niezbędnymi do prowadzenia projektów badawczych.

Zgodnie z założeniami łączna prognozowana wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w latach 2015-2021 nie powinna przekroczyć 120 mln zł pochodzących z budżetu państwa. W efekcie wdrożenia zaplanowanych w rozporządzeniu narzędzi interwencji przedsiębiorcy uzyskają realne wsparcie w postaci dofinansowania na poziomie do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu badawczego.

Więcej informacji na stronie MNiSW

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *