Wróć do Dotacjomatu

Audyt Dotacji

KRYTERIUM DOSTĘPU

(niespełnienie któregokolwiek z kryteriów wyklucza możliwość ubiegania się o środki w konkursie)

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU