Ogłoszono pierwsze konkursy na Dolnym Śląsku!

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła przed chwilą pierwsze konkursy dla dolnośląskich MŚP finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przede wszystkim ogłoszony został długo oczekiwany konkurs dla MŚP na wdrożenie innowacji procesowych i produktowych (RPO WD Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny).

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą np. na:

• wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

• dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie horyzontalnym wynosi 110 041 187 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN, maksymalna – 9 000 000 PLN.

Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie:

a) do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla mikro i małych przedsiębiorców,
b) do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku średnich przedsiębiorców.

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 października, kończy 30 listopada 2015r.

Taki sam ogłosiła też Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej. Tutaj pula na wykorzystanie środków jest mniejsza i wynosi 44 843 288 PLN.

Co istotne, założenia konkursowe w obu instytucjach są takie same. Liczy się, gdzie mają być realizowane projekty. Beneficjenci z ZIT AW, składając wniosek, muszą wybrać, gdzie chcą aplikować o środki. Jak widać pula na realizację projektów w  Aglomeracji Wałbrzyskiej jest mniejsza, jednak czas na przygotowanie się dłuższy, ponieważ nabór trwać będzie od 30 listopada do 8 stycznia 2016.

Więcej informacji na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *