Opieka nad dziećmi do lat 3 – konkurs na Śląsku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił kolejny konkurs w ramach RPO Województwa Śląskiego. Chodzi o finansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

O środki w konkursie mogą starać się wszystkie podmioty oprócz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na:

  • tworzeniu i prowadzeniu podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki,
  • tworzeniu nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących,
  • tworzeniu i rozwijaniu miejsc opieki nad dziećmi w innej formie obejmujących: sprawowanie opieki przez nianię lub opiekuna dziennego,
  • pokryciu kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Nabór wniosków potrwa od 3 września do 5 października 2015.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN. Beneficjent może uzyskać do 88% dofinansowania projektu.

Więcej na stronie konkursu

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *