Pieniądze na wyciągnięcie ręki

Piątek 13-go okazał się dla Polski szczęśliwy. Komisja Europejska zatwierdziła w tym dniu ostatni oczekujący na akceptację krajowy Program Innowacyjny Rozwój. Zatwierdzone zostały już także wszystkie programy regionalne. Pozostaje więc czekać na ogłoszenie konkursów i przygotowywać się do składania wniosków projektowych.

Środki na dofinansowania unijne zostaną udostępnione w ramach pięciu programów krajowych. Największy budżet w wysokości 27,41 mld euro przeznaczony został na Program Infrastruktura i Środowisko. Fundusze z programu przeznaczone zostaną na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę zdrowia i kulturę. O tym, co mogą zyskać przedsiębiorcy, napisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów.

Zatwierdzony jako ostatni Program Inteligentny Rozwój jest drugi pod względem wielkości budżetu. Na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie ich wyników na rynek oraz na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw przeznaczonych zostanie  8,61 mld euro. Po środki z Programu mogą sięgnąć także MŚP – o szczegółach informowaliśmy już w naszym serwisie.

Na Program Wiedza Edukacja Rozwój wyasygnowanych zostało 4,69 mld euro. Program ma służyć aktywizacji zawodowej osób młodych, reformom publicznym w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji, rozwojowi szkolnictwa wyższego, podnoszeniu jakości usług służby zdrowia oraz innowacjom społecznym i współpracy ponadnarodowej. O tym, na co mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach Programu, napiszemy w najbliższym czasie.

Środki unijne na szerokopasmowy internet, e-administrację i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa dostępne będą w ramach Programu Polska Cyfrowa. Jego budżet wynosi 2,17 mld euro. W ramach Programu został już ogłoszony pierwszy konkurs na projekty związane w tworzeniem lub rozwojem e-usług publicznych i e-usług wewnątrzadministracyjnych.

Najmniejszy budżet – 2 mld euro – został przeznaczony na Program Polska Wschodnia. Środki te będą przekazane na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz transport publiczny, drogi i kolej w województwach Polski Wschodniej (lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Przedsiębiorcy będą mogli także sięgnąć po środki z 16 regionalnych programów operacyjnych. Bieżące informacje na temat aktualnych i planowanych konkursów znajdziecie Państwo zawsze w naszym serwisie. Zachęcamy także do skorzystania z konfiguratora dotacji unijnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *