PO IR Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

 

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • Projekty badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach (B+R) obejmujące badania przemysłowe* i prace rozwojowe** lub wyłącznie prace rozwojowe.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, czyli wdrożenie wyników projektu w przedsiębiorstwie, udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu innemu przedsiębiorcy.

Typy beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa

Zasady wyboru projektów:

  • konkursowy

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

  • nie dotyczy

 

OCEŃ SWOJĄ SZANSĘ POZYSKANIA DOTACJI

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ – WYPEŁNIJ KARTĘ ANALIZY KLIENTA

 

Aktualne konkursy:

1. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs wyłącznie dla MŚP)

2. Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (konkurs dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw)

 

* Badania przemysłowe mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

** Prace rozwojowe polegają na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *