POWER dla przedsiębiorców – dwa konkursy

Informujemy o dwóch konkursach ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W obu z nich o środki mogą się starać także przedsiębiorcy.

Mobilność zawodowa

Pierwszy konkurs, realizowany w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER, dotyczy projektów mobilności ponadnarodowej mających na celu aktywizację zawodową młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Adresatem działań mają być osoby wieku 18 – 35 lat, należące do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nieuczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training).

Dofinansowane będą projekty obejmujące rekrutację uczestników, ich przygotowanie (psychologiczne, językowe i kulturowe) do mobilności zawodowej, a także organizację staży lub praktyk u zagranicznych pracodawców. Ostatni etap ma polegać na aktywizacji zawodowej stażystów i praktykantów po ich powrocie do kraju.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2015.

Innowacje społeczne

Drugi konkurs ogłoszony został w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne PO WER. Tu dofinansowanie otrzymają innowacyjne projekty pozwalające szybciej, taniej i wydajniej rozwiązywać problemy z zakresów:

  • przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej,
  • integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy,
  • kształcenia ustawicznego osób dorosłych,
  • usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%. W tym przypadku nabór planowany jest od 1 do 10 września 2015.

Więcej informacji na stronach konkursowych:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych/

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *