Pożyczki na OZE

Za trzy dni – 17 kwietnia rusza nabór wniosków w programie BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii.  Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

O wsparcie w formie pożyczki będą mogli starać się przedsiębiorcy realizujący projekty obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji OZE, w tym:

  • elektrowni wiatrowych o mocy od 40kWe do 3 MWe;
  • systemów fotowoltaicznych o mocy od 40 kWp do 1 MWp;
  • pozyskiwania energii z wód geotermalnych o mocy od 5 MWt do 20 MWt;
  • małych elektrowni wodnych o mocy od 300 kWt do 5 MW;
  • źródeł ciepła opalanych biomasą o mocy od 300 kWt do 20 MWt;
  • wielkoformatowych kolektorów słonecznych o mocy od 300 kWt do 2MWt wraz z akumulatorem ciepła o mocy od 3 MWt do 20 MWt;
  • biogazowni rozumianych jako obiekty wytwarzania energii  elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy od 40 kWe do 2 MWe;
  • instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej;
  • wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy od 40kWe do 5 MWe.

Środki mogą być przeznaczone także na rozbudowę instalacji hybrydowych oraz systemów magazynowania energii towarzyszących inwestycjom.

Dofinansowanie w formie pożyczki może objąć maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych.

Nabór trwa do 29 grudnia 2015 roku. Szczegóły na stronie Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *