Premia technologiczna dla MŚP

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli za kilka tygodni aplikować o instrument umożliwiający finansowanie wdrożenia innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił właśnie konkurs w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na dofinansowanie projektów objętych kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt ten jest udzielany przez banki współpracujące z BGK na zasadach komercyjnych, przy udziale własnym kredytobiorcy na poziomie minimum 25%.

W ogłoszonym konkursie beneficjenci mogą starać się o otrzymanie „premii technologicznej”, która umożliwi spłatę części kredytu technologicznego. Dofinansowaniem objęte są wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zakup zewnętrznych ekspertyz i innych opracowań związanych z inwestycją.

Nowa technologia może być zakupiona w formie praw własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Niezależnie od formy, ma ona służyć wytwarzaniu nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w przedsiębiorstwie.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 6 mln PLN.

W ramach konkursu na dofinansowanie projektów przeznaczono 303 000 000 PLN.

Kredyt na innowacje technologiczne dostępny był także w poprzednim okresie finansowania w ramach działania 4.3 Programu Innowacyjna Gospodarka. W tym okresie skorzystało z niego ponad 600 firm. Obecnie przedsiębiorcy mogą liczyć na dodatkowe ułatwienia np. w postaci zwolnienia z wydatków na opinie o nowej technologii. Szybsza ma być też ocena wniosków – maksymalnie 90 dni. Zwiększona została też maksymalna kwota dofinansowania – w latach 2007 – 2013 było to 4 mln PLN.

Nabór wniosków potrwa od 07 grudnia 2015 do 20 stycznia 2016.

Więcej na stronie konkursowej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *