Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła 27,41 miliarda euro, czyli najwięcej spośród wszystkich programów operacyjnych. Dla porównania 16 programów regionalnych dysponuje łącznie kwotą 31 mld euro.

Ze środków POIiŚ skorzystają podmioty publiczne oraz firmy, niestety głównie te duże. Nie oznacza to jednak, że firmy sektora MŚP nie otrzymają szansy pozyskania dotacji.

Na co zostaną przeznaczone środki z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020?

1. Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
1,53 mld euro

Ze środków na zakup urządzeń i instalacji do produkcji ekologicznej energii (np. panele solarne, farmy wiatrowe), będą mogli skorzystać również mniejsi przedsiębiorcy. Dotacje dla sektora publicznego zostaną przeznaczone między innymi na poprawę efektywności energetycznej budynków (np. systemy oszczędności energii oraz ochrona przed utratą ciepła – ocieplenie budynków) i budowę sieci średniego i niskiego napięcia.

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
– 3,8 mld euro

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko pozwoli władzom samorządowym na budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i renowację zniszczonych terenów miejskich (także poprzemysłowych). Dostępne będą środki na instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych i ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza. Dzięki unijnym środkom władze samorządowe będą w stanie poprawić stan systemu retencji wody i zapobiegania powodziom.

3. Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej
w skali europejskiej 
– 16,8 mld euro

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na poprawę kondycji polskiego transportu przeznaczone zostanie aż 16,8 mld euro.
Unijne środki pomogą w remontach istniejących i powstaniu nowych połączeń drogowych,
a także modernizacji przestarzałej sieci kolejowej. Władze większych miast otrzymają fundusze na zakup niskoemisyjnych środków transportu miejskiego i poprawę bezpieczeństwa systemów kontroli ruchu drogowego.  Nie zabraknie również środków dla firm zajmujących się transportem lotniczym i morskim.

4. Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej – 3 mld euro

Kolejny priorytet inwestycyjny, który wspierać będzie rozwój infrastruktury drogowej.
Głównym założeniem jest budowa obwodnic i tras wylotowych, które mają za zadanie poprawę płynności ruchu oraz łączenie ich z głównymi szlakami komunikacyjnymi.

5. Rozwój Infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego – 1 mld euro

„Inteligentne systemy dystrybucji energii” – pod tym hasłem kryje się między innymi budowa nowoczesnych sieci przesyłowych gazu ziemnego i energii elektrycznej. Fundusze pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pozwolą  na tworzenie magazynów gazu oraz poprawę stanu infrastruktury energetycznej.

6. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego – 0,5 mld euro

Ochrona dziedzictwa kulturowego oznacza np. inwestycje w remonty oraz renowacje zabytkowych obiektów. Środki będą mogły zostać przeznaczone na poprawę atrakcyjności turystycznej poszczególnych terenów,
ich promocję w kraju i na arenie międzynarodowej. Nie powinno zabraknąć funduszy na wsparcie szkół artystycznych i domów kultury.

7. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – 0,5 mld euro

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapewni szpitalom  możliwość zakupu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego oraz przeprowadzenie remontów. Środki z Unii Europejskiej pozwolą na dofinansowanie ratownictwa medycznego przez wsparcie oddziałów ratunkowych (zakup sprzętu, karetek pogotowia, helikopterów, budowa lądowisk).

8. Pomoc Techniczna – 0,3 mld euro.

W ramach poszczególnych programów operacyjnych przewidziane są środki na pomoc techniczną, czyli ich prawidłowe wdrażanie oraz jak najlepsze dotarcie do potencjalnych beneficjentów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *