Przyszłość należy do innowacyjnych

Wsparcie działań innowacyjnych z funduszy UE dostępne było już w ostatnich latach, jednak w najbliższej przyszłości konkurencyjność i wzrost to priorytety dla gospodarki. Zatem innowatorzy, pomysłodawcy nowych technologii oraz zwolennicy wdrażania nowych rozwiązań będą mogą liczyć w nadchodzącej perspektywie na znaczne wsparcie unijne. Po środki na realizację innowacyjnych przedsięwzięć będą mogły sięgnąć także przedsiębiorstwa.

Co zostanie objęte wsparciem unijnym?

Wsparcie na innowacje pochodzić będzie zarówno z programów krajowych, jak i regionalnych. Środki na ten cel zarezerwowane są m.in. w Programie Inteligentny Rozwój, który sfinansuje przede wszystkim projekty z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych, biogospodarki, zdrowej żywności czy jakości życia, tzw. inteligentne specjalizacje.

Przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać środki w dwojaki sposób. Po pierwsze jako podmioty realizujące projekty, po drugie jako grupa odbiorców usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Drugi rodzaj wsparcia adresowany będzie głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów. Będą one mogły skorzystać z bezpłatnych lub niskopłatnych usług doradczych oraz z instrumentów finansowych w formie pożyczek, poręczeń lub wejść kapitałowych.

Jakie działania MŚP będą dofinansowane z Programu Inteligentny Rozwój?

Na dofinansowanie unijne mogą liczyć przedsiębiorstwa prowadzące prace badawczo-rozwojowe, zarówno samodzielnie, jak i w konsorcjum. Wsparciem objęty będzie także rozwój infrastruktury niezbędnej do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Duży nacisk zostanie położony również na wspieranie procesów komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Przedsiębiorstwa będą mogły także sięgnąć po środki na realizację prac B+R wspólnie z innymi firmami z danej branży, także we współpracy z jednostkami naukowymi.

Firmy zajmujące się zaawansowanymi technologiami, będące we wczesnej fazie rozwoju, otrzymają pomoc na badania i rozwój w formie instrumentów zwrotnych z funduszy venture.

Co jeszcze w kwestii innowacji?

Ciekawą inicjatywą jest wspieranie MŚP z wykorzystaniem formuły otwartych innowacji. Przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii i know-how będą mogły skorzystać z dokapitalizowania publiczno-prywatnego.

Podobnie jak w poprzednim okresie finansowania, dostępne będą bony na innowacje, umożliwiające MŚP zakup od jednostek naukowych technologii lub usług związanych z opracowaniem nowego produktu.

Ponadto utworzony zostanie fundusz gwarancyjny dla innowacyjnych, wysoko ryzykownych przedsięwzięć. Fundusz ten zabezpieczy instytucje finansowe udostępniające kapitał firmom wdrażającym wyniki prac B+R.

MŚP będą mogły skorzystać także z usług świadczonych przez IOB na każdym etapie wdrażania innowacji (od badań do procesu komercjalizacji).

Ponieważ uzgadnianie programu z Komisją Europejską jeszcze trwa, trudno jest mówić o szczegółach. Wiadomo na pewno, że przeważającą formą wsparcia będą instrumenty zwrotne, przy dużym zaangażowaniu funduszy venture oraz aniołów biznesu, natomiast formę dotacji będzie miało dofinansowanie usług doradczych i analiz rynkowych.

Pierwszy nabór wniosków nie nastąpi zbyt szybko. Warto jednak już teraz zastanowić się, jak sięgnąć po nowe środki i przygotować się do konkursów, o których będziemy Państwa informować na bieżąco.

Więcej informacji na stronie: http://www.poir.gov.pl/

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *