Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Kujawsko-Pomorskie jest na 10 miejscu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw wg badań przeprowadzonych przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych w 2011 roku. Spadek o dwie pozycje zanotowany w stosunku do 2000 roku oznacza, że region nie rozwija się dostatecznie szybko, skutkuje to mniejszą ilością inwestycji zagranicznych. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 ma pomóc w podniesieniu konkurencyjność województwa.

Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1. Wzmocnienie Innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
2. Cyfrowy Region
3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
4. Region przyjazny środowisku.
5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
7. Rozwój lokalny i kierowany przez spoleczeństwo
8. Aktywni na rynku pracy
9. Solidarne społeczeństwo
10. Innowacyjna edukacja
11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
12. Pomoc Techniczna

Na jakie cele przeznaczone zostaną środki
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego?

Innowacje

Unia Europejska nadal przeznacza wiele środków na rozwój innowacyjności oraz opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych. Oznacza to, że wsparcie będzie udzielane ośrodkom zajmującym się szeroko pojętymi badaniami i rozwojem. Zostaną one wyposażone
w nowy sprzęt laboratoryjny, a w razie potrzeby w rozbudowę całej niezbędnej infrastruktury. Przedsiębiorcy będą mogli tworzyć i rozwijać działy badań i rozwoju, które przyczynią się do wypracowania nowych, unikalnych rozwiązań oraz wdrażania ich na rynek. Dotowane będą działania związane z pozyskiwaniem wyników badań zewnętrznych, takie jak zakupy licencji, patentów czy know-how.

Pomoc młodym przedsiębiorcom

Młodzi przedsiębiorcy będą mogli zwracać się o pomoc do inkubatorów przedsiębiorczości, które pełnią funkcję przewodnika i nauczyciela dla rozpoczynających przygodę z biznesem. Nie powinno zabraknąć również bezzwrotnych dotacji, na rozpoczęcie działalność, po które w poprzednim okresie finansowania ustawiały się najdłuższe kolejki.

Wspieranie eksportu

W jaki sposób poprawić konkurencyjność istniejących firm? Unijnym rozwiązaniem tego problemu jest pomoc w wyjściu na rynki zewnętrzne. Pozyskane środki będzie można wydać na doradztwo w zakresie eksportu i zdobywania nowych rynków, a nawet na pomoc
w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi partnerami. Wszelkie działania wspierające międzynarodową współpracę gospodarczą mają spore szanse na dofinansowanie. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców jak i samego regionu, którego walory turystyczne będą promowane poza granicami Polski. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapewni środki na pomoc przedsiębiorcom w podwyższaniu kwalifikacji pracowników.

Instytucje Otoczenia Biznesu

Wcześniej wspominana innowacyjność jest dla Komisji Europejskiej bardzo ważna, efektem tego są fundusze na nowoczesne rozwiązania, zarówno w produktach jak i procesach przedsiębiorstw. We wdrażaniu innowacji pomogą instytucje otoczenia biznesu.
Mowa tu np. o Parkach Technologicznych, Inkubatorach Technologicznych czy Centrach Transferu Technologii, dzięki którym innowacyjność przestanie być obca dla Polskich Przedsiębiorców.

Administracja publiczna

Administracja publiczna zostanie wyposażana w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Przykładem mogą być systemy komunikacji pomiędzy jednostkami administracyjnymi oraz te ułatwiające kontakt urzędów z przedsiębiorcami i obywatelami.

Energia

Przymus dostosowania się do Unijnych norm produkcji energii wymusza inwestycje w odnawialne źródła energii. Właściciele firm, dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozyskają dotacje na infrastrukturę do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jeśli planujesz poprawić wydajność energetyczną firmy, np. dzięki audytowi, czy modernizacji budynków pod kątem energooszczędności, powinieneś śledzić aktualne konkursy dotacyjne lub ustawić swój Alert Dotacji.

Ochrona środowiska

Miasta zostaną wyposażone w nowe (ekologiczne) tabory komunikacji zbiorowej.
Promowane będą inwestycje zmniejszające liczbę składowisk śmieci na rzecz innych metod gospodarowania odpadami. Czy będą to spalarnie, czy innego typu rozwiązania, wszystko zależy od władz lokalnych i ich pomysłowości (oraz umiejętności skutecznego pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych). Problem podtopień i często występujących powodzi zostanie rozwiązany dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wspierane będą projekty polegające na rozbudowie sieci kanalizacyjnych i oczyszczaniu ścieków. Unia Europejska przeznaczy pieniądze na ochronę i odtwarzanie siedlisk zagrożonych gatunków na terenie całego województwa.

Ochrona zdrowia i Oświata

Mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego uzyskają dostęp do lepiej wyposażonych szpitali
i przychodni, które pozyskają fundusze na zakup nowoczesnego sprzętu. W przypadku oświaty, priorytetem jest zwiększenie dostępności i jakości wychowania przedszkolnego. Dzięki temu, przedszkola zostaną doinwestowane, a dzieci będą mogły rozwijać się w bardziej przyjaznych warunkach. Nie zapomniano również o środkach na wsparcie edukacji zawodowej, której waga jest coraz częściej podkreślana w kontekście przystosowania młodych ludzi do wymagań rynku pracy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *