RPO Kujawsko-Pomorskie Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje

RPO Województwo Kujawsko-Pomorskie Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
  • bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,
  • wsparcie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (tzw. bon na patent),
  • projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych, bony na patent,
  • projekty polegające na udzieleniu zamówienia publicznego na usługi badawcze i rozwojowe (zamówienia przedkomercyjne).

Typy beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw,
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych lub organizacji pozarządowych pod warunkiem, że liderem takiego konsorcjum jest przedsiębiorstwo z sektora prywatnego,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że ostatecznym odbiorcą końcowym wsparcia będą przedsiębiorstw.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – przewidywany nabór w III kw. 2015 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *