RPO Kujawsko-Pomorskie Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP

RPO Województwo Kujawsko-Pomorskie Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

 • usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw,, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny,
 • wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) obejmujące przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej,
 • przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, opracowywanie analiz rynków zagranicznych),
 • udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą,
 • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym,
 • tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych),
 • projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.

Typy beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa – MŚP,
 • sieci przedsiębiorstw – MŚP,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – przewidywany nabór w IV kw. 2015 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *