RPO Kujawsko-Pomorskie Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

RPO Województwo Kujawsko-Pomorskie Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstw

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

Przedsięwzięcia, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do odzysku ciepła w przedsiębiorstwie, w tym m.in.:

  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie poprzez przebudowę lub wymianę energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, energetyczne oraz oświetlenia, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych,
  • zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii,
  • zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służących poprawie efektywności energetycznej,
  • głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów i budynków w przedsiębiorstwach,
  • budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
  • zastosowanie technologii odzysku energii w ramach przedsiębiorstwa.

Typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa – w których większość udziałów lub akcji posiada władza regionalna, działające w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu oraz pod warunkiem lokalizacji inwestycji na obszarze objętym ochroną uzdrowiskową lub ochroną z tytułu ustawy o ochronie przyrody (dotyczy obszarów Natura 2000 i parków krajobrazowych,
  • podmiot wdrażający instrument finansowy.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie przewiduje się naboru w 2015 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *