RPO Kujawsko-Pomorskie Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

RPO Województwo Kujawsko-Pomorskie Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

Cel szczegółowy: Zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

 • projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie obiektów zabytkowych i na obszarach zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych,
 • przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych) wraz zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej,
 • konserwacja zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne,
 • projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. produkt regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury,
 • projekty związane z organizacją imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczący wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru Priorytetowego Kultura.

Typy beneficjentów:

 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowa jednostka organizacyjna,
 • inny podmiot posiadający osobowość prawną,
 • państwowa jednostka organizacyjna,
 • organy władzy, administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwo,
 • organizacja pozarządowa,
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – przewidywany nabór w III i IV kw. 2015 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *