RPO Łódzkie Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

RPO Województwo Łódzkie Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Cel szczegółowy: zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej  przedsiębiorstw

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa,
  • przeprowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Typy beneficjentów:

  • przedsiębiorcy,
  • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *