RPO Łódzkie Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

RPO Województwo Łódzkie Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

Cel szczegółowy: zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wodna, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy wraz z budową lub modernizacją sieci niskiego napięcia – poniżej 110 kV, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
  • budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych energia wodna, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy.

Wspierana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej i cieplnej musi charakteryzować się poniżej wskazanymi limitami dotyczącymi wielkości mocy:

  • en. wodna – do 5 MWe,
  • en. wiatru – do 5 MWe,
  • en. słoneczna – do 2 MWe/MWth,
  • en. geotermalna – do 2 MWth,
  • en. biogazu – do 1 MWe,
  • en. biomasy – do 5 MWth/MWe.

Wybrane typy beneficjentów:

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *