RPO Lubelskie Działanie 1.2 Badania celowe

RPO Województwo Lubelskie Działanie 1.2  Badania celowe

Cel szczegółowy: Zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów
  • badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe oraz związany z tym zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz,
  • tworzenie linii pilotażowych, wczesna walidacja produktów, a także uruchomienie pierwszej produkcji (z wykluczeniem masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży).

Typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – konkurs planowany na IV kwartał 2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *