RPO Lubelskie Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

RPO Województwo Lubelskie Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy: Zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności:

  • zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,

na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R w celu świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych.

Typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – konkurs planowany na IV kwartał 2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *