RPO Lubelskie Działanie 3.6 Marketing gospodarczy

RPO Województwo Lubelskie Działanie 3.6 Marketing gospodarczy

Cel szczegółowy: Promocja przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych mająca na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz stopnia ich ekspansywności na inne rynki

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu,
  • organizacja kampanii promocyjnych mających na celu promocję marki regionu oraz marek lokalnych i promocję województwa w kraju i za granicą,
  • działania marketingowe, mające na celu kreowanie dobrego wizerunku regionu pod kątem potencjalnych inwestorów i kontrahentów,
  • tworzenie sieci centrów obsługi inwestorów.

Wybrane typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • Instytucje Otoczenia Biznesu.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie przewiduje się naboru w 2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *