RPO Lubelskie Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

RPO Województwo Lubelskie Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Cel szczegółowy: Przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, know–how, a także pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z założeniem nowego przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych,
  • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług,
  • zastosowanie nowoczesnych technologii  – rozwój produktów i usług opartych na TIK (technologiach informacyjno-komunikacyjnych), np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne,
  • inwestycje związane z rozszerzeniem działalności eksportowej, np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu,
  • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez nabycie praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi,
  • innowacje marketingowe i organizacyjne.

Wybrane typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • podmioty wdrażające instrument finansowy.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie przewiduje się naboru w 2015.

Instrumenty finansowe:

w finansowaniu projektów przewiduje się wykorzystanie także instrumentów zwrotnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *