RPO Lubelskie Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

RPO Województwo Lubelskie Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy: Realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji,
  • budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody, wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,
  • budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagających przesyłania jej na duże odległości oraz poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach),
  • przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci).

Wybrane typy beneficjentów:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie przewiduje się naboru w 2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *