RPO Lubelskie Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

RPO Województwo Lubelskie Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Cel szczegółowy: Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
  • wdrożenie systemu zarządzania energią (jako element projektu),
  • projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalające na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,
  • projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
  • budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Wybrane typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • podmioty wdrażające instrument finansowy.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie przewiduje się naboru w 2015.

Instrumenty finansowe:

przewiduje się wykorzystanie instrumentów zwrotnych w finansowaniu projektów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *