RPO Lubuskie 2020 Działanie 1.1 Badania i innowacje

 

RPO Lubuskie 2020 Działanie 1.1 Badania i innowacje

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • inwestycje infrastrukturalne przedsiębiorstw w tworzenie i rozwój laboratoriów i działów badawczo–rozwojowych w przedsiębiorstwie,
  • zakup przez przedsiębiorstwa aparatury, sprzętu, technologii, etc. w celu wyposażenia istniejących lub powstających laboratoriów, działów B+R na rzecz prowadzenia badań zmierzających do kreowania innowacyjnych produktów i usług,
  • komercjalizacja własnych lub nabytych prac B+R (zakup wyników prac B+R/technologii, zakup praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą),
  • wsparcie uzyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych, komercjalizacja efektów współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz B+R (konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek prowadzących działalność badawczą, w tym dużych przedsiębiorstw),
  • niezbędne do realizacji usług innowacyjnych inwestycje w infrastrukturę i aparaturę B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym przede wszystkim w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach technologicznych,
  • zakup lub wytworzenie prototypów/linii pilotażowych w powiązaniu z innymi elementami prac, np. pracami rozwojowymi, etapem testowania czy walidacji (zgodnie z zasadami określonymi dla tzw. pierwszej produkcji).

Projekty realizowane w ramach tego działania muszą wpisywać się w zdiagnozowane obszary inteligentnych specjalizacji.

Typy beneficjentów:

  • przedsiębiorcy,
  • instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,
  • konsorcja przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych,
  • konsorcja przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – konkurs planowany na IV kwartał 2015.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

wsparcie będzie miało charakter bezzwrotny, ewentualnie w przypadku projektów  potencjalnie finansowo wykonalnych wykorzystane zostaną instrumentów zwrotne.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *