RPO Lubuskie 2020 Działanie 3.4 Kogeneracja

RPO Lubuskie 2020 Działanie 3.4 Kogeneracja

Cel szczegółowy: Zwiększony udział energii wytwarzanej w kogeneracji

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji,
  • budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE,
  • działania dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku których jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Wybrane typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • uczelnie/ szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe,
  • instytucje kultury,
  • właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie planuje się naboru w 2015 roku.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

wsparcie będzie miało charakter dotacji, w przypadku przedsięwzięć potencjalnie finansowo opłacalnych będzie rozważane wykorzystanie instrumentów zwrotnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *