RPO Lubuskie 2020 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

RPO Lubuskie 2020 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

Cel szczegółowy: Zmniejszony poziom odpadów komunalnych podlegających składowaniu na terenie województwa lubuskiego

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • kompleksowe projekty dotyczące odpadów innych niż komunalne, których celem będzie zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego użycia oraz wdrażanie technologii odzysku polegających na recyklingu oraz unieszkodliwianiu odpadów,
  • inwestycje w zakresie poprawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w szczególności w zakresie usuwania oraz unieszkodliwiania azbestu,
  • rozbudowa infrastruktury selektywnego zbierania odpadów i przygotowania ich do ponownego użycia, w tym recyklingu.

Wybrane typy beneficjentów:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym te, które realizują zadania ujęte w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami (WPGO).

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie planuje się naboru w 2015 roku.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

wsparcie będzie miało formę dotacji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *