RPO Lubuskie 2020 Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

RPO Lubuskie 2020 Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Cel szczegółowy: Zwiększona liczba mieszkańców regionu korzystających z oczyszczalni ścieków

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • budowa, rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w aglomeracjach 2 – 10 tys. RLM* oraz indywidualnych rozwiązań na terenach poza obszarem aglomeracji,
  • budowa i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich.

*RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) oznacza wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby

Wybrane typy beneficjentów:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie planuje się naboru w 2015 roku.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

wsparcie będzie miało formę dotacji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *