RPO Lubuskie 2020 Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

RPO Lubuskie 2020 Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

Cel szczegółowy: Ochrona różnorodności biologicznej regionu

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych,
  • rozwój infrastruktury użytku publicznego służącej wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione,
  • realizacja projektów w zakresie tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime,
  • budowa oraz modernizacja infrastruktury związanej z ochroną, a także przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków,
  • ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz opracowywanie planów/programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo.

Wybrane typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • uczelnie/szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie planuje się naboru w 2015 roku.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

wsparcie będzie miało formę dotacji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *