RPO Małopolskie Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

RPO Województwo Małopolskie Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  1. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, w tym tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia,
  2. inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,
  3. inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych,
  4. rozwój kadr B+R,
  5. przedsięwzięcia służące wzmacnianiu współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu – bony na zakup usług badawczo-rozwojowych, usług w zakresie wzornictwa oraz ochrony własności intelektualnej (wyłącznie dla MŚP).

Wybrane typy beneficjentów:

  • wszystkie przedsiębiorstwa (projekty typu 1,2,3,4),
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (projekty typu 1,2,3,4,5),
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (projekty typu 1,2,3,4),
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem (projekty typu 1):

– jednostek naukowych,

– uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

– organizacji pozarządowych,

– instytucji otoczenia biznesu.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – planowany konkurs w III kw. 2015 na przedsięwzięcia typu 5 (bony na innowacje).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *