RPO Małopolskie Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

RPO Województwo Małopolskie Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu międzynarodowienia,
  • opracowanie strategii/planu działalności międzynarodowej,
  • udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,
  • zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np.: strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym,
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
  • dostosowanie produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).

Typy beneficjentów:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – dla MŚP nie przewiduje się naboru w 2015 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *