RPO Małopolskie Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

RPO Województwo Małopolskie Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP oraz zwiększona produktywność sektora MŚP

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

1. Wykorzystanie wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R, w tym:

  • pierwsze wdrożenie wyników prac B+R opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanej przy wsparciu środków z działania 1.2 RPO Województwa Małopolskiego,
  • pierwsze wdrożenie wyników prac B+R opracowanych w ramach własnej działalności B+R, finansowanej ze środków własnych lub zewnętrznych, poza środkami z działania 1.2 RPO Województwa Małopolskiego,
  • pierwsze wdrożenie wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo.

2. Inwestycje w urządzenia i instalacje niezbędne do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (wyłącznie dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesiące):

  • rozwój urządzeń wytwarzających energię elektryczną z wiatru, wody, biogazu i biomasy,
  • rozwój urządzeń wytwarzających ciepło przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
  • rozwój urządzeń wytwarzających energię elektryczną i ciepło w kogeneracji,
  • rozwój urządzeń wytwarzających biokomponenty oraz biopaliwa.

3. Bony na doradztwo (wyłącznie dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesiące):

zakup specjalistycznych usług doradczych (usług niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takich jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama) służących zwiększeniu konkurencyjności oraz produktywności MŚP.

Typy beneficjentów:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące (projekty typu 1),
  • mikro,  małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 miesiące (projekty typu 1,2,3).

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie przewiduje się naboru w 2015 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *