RPO Małopolskie Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

RPO Województwo Małopolskie Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Cel szczegółowy: Ograniczona liczba odpadów deponowanych na składowiskach

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw,
  • budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia,
  • przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.

Wybrane typy beneficjentów:

przedsiębiorstwa.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie przewiduje się naboru w 2015 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *