RPO Małopolskie Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych

RPO Województwo Małopolskie Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych

Cel szczegółowy: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodny z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
  • budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków, w tym odwadnianie osadów ściekowych,
  • budowa, rozbudowa, przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę.

Wybrane typy beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa,
  • spółki wodne.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie przewiduje się naboru w 2015 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *