RPO Małopolskie Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

RPO Województwo Małopolskie Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Cel szczegółowy: Zwiększona atrakcyjność dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • ochrona i opieka nad zabytkami, w tym: realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych,
  • organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, interdyscyplinarnych.

Wybrane typy beneficjentów:

  • instytucje kultury,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
  • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
  • uczelnie,
  • jednostki naukowe,
  • przedsiębiorcy,
  • parki narodowe.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – planowany konkurs w IV kw. 2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *