RPO Podkarpackie Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

RPO Podkarpackie Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Cel szczegółowy: ograniczony spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  1. Rozwój/rozbudowa przedsiębiorstwa w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny służący wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług.
  2. Inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) prowadzące do wdrożenia modeli:
  • B2B (Business to Business) – automatyzacja procesów biznesowych, stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
  • B2C (Business to Consumer) – świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
  • C2C (Consumer to Consumer) – interakcja biznesowa pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe)

Typy beneficjentów:

Typ 1. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające dłużej niż 12 miesięcy.

Typ 2. mikro i małe przedsiębiorstwa działające nie dłużej niż 24 miesiące.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – rozpoczęcie naboru planowane na IV kwartał 2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *