RPO Podlaskie Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R

RPO Województwo Podlaskie Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R

Cel szczegółowy: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z obszarów inteligentnych specjalizacji

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R),
  • prowadzenie prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (we własnym zakresie lub przez nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju),
  • wdrożenie (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych wyników prac B+R lub technologii, a także praw własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą (z wyłączeniem kosztów procesowych/sądowych), przy czym wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa,
  • instrument „bon/voucher na innowacje” finansujący projekty o małej skali, z przeznaczeniem w szczególności na wdrożenie nabytych wyników prac B+R, nabycie licencji, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej itp.,
  • wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP niezbędne do rozwoju działalności B+R (audyty technologiczne, dotyczące praw własności intelektualnej, konsulting technologiczny itd.) jako element projektu.

Typy beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro, małe i średnie,
  • konsorcja przedsiębiorstw,
  • konsorcja przemysłowo-naukowe składające się z przedsiębiorców oraz jednostek naukowych, jednostek naukowo-badawczych, spółek celowych tworzonych przez uczelnie/jednostki naukowe, Instytucji Otoczenia Biznesu itp.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – konkurs planowany na sierpień 2015 – wrzesień 2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *