RPO Podlaskie Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

RPO Województwo Podlaskie Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Cel szczegółowy: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

1. Wdrażanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym:

 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny,
 • przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym.

2. Ekoinnowacje,w tym:

 • efektywne wykorzystanie zasobów,
 • ograniczenie materiało- i energochłonności produkcji,
 • przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką” i „zielonymi” produktami,
 • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,
 • wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologiczego  zarządzania i proekologicznego marketingu,
 • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

3. Inwestycje dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w przedsiębiorstwie (TIK).

Typy beneficjentów:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – konkurs planowany na listopad – grudzień 2015.

Instrumenty finansowe

Możliwe jest wykorzystanie instrumentów zwrotnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *