RPO Podlaskie Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

RPO Województwo Podlaskie Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Cel szczegółowy: Zwiększony udział rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej,
  • przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego,
  • budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym również przebudowę lub rozbudowę sieci w zakresie prawidłowego funkcjonowania przyłącza.

Wybrane typy beneficjentów:

  • mikro,  małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • producenci rolni, grupy producenckie,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
  • operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – konkurs planowany na październik – listopad 2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *