RPO Pomorskie Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje

RPO Województwo Pomorskie Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

 • opracowanie lub zlecenie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji,
 • wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych,
 • budowa, rozbudowa, przebudowa, zakup wyposażenia laboratoriów /działów B+R+I w przedsiębiorstwach,
 • nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą.

Typy beneficjentów:

przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z:

 • innymi przedsiębiorcami,
 • jednostkami naukowymi,
 • szkołami wyższymi,
 • IOB,
 • izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe i świadczącymi usługi w zakresie B+R.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – konkurs planowany na III kwartał 2015.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

wsparcie będzie miało charakter bezzwrotny.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *