RPO Pomorskie Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii

RPO Pomorskie Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii

Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

1. budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących:

  • słońce do 1 MWe,
  • biomasę do 5 MWt,
  • biogaz do 1 MWe,
  • geotermalne źródła ciepła do 2 MWt,

2. przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wody w małych elektrowniach wodnych o mocy do 2 MWe,

3. budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,

4. rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).

Wybrane typy beneficjentów:

  • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
  • jednostki naukowe,
  • instytucje edukacyjne,
  • szkoły wyższe,
  • grupy producentów rolnych,
  • przedsiębiorcy.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

przewiduje się wykorzystanie instrumentów zwrotnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *