RPO Pomorskie Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe

RPO Pomorskie Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe

Cel szczegółowy: Zwiększona zdolność MŚP do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność, w tym:

  • inwestycje związane z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
  • zakup nowoczesnego wyposażenia,
  • modernizacja środków produkcji,
  • adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
  • wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy.

Preferowane będą projekty ukierunkowane na ekspansję rynkową oraz przyczyniające się do powstawania trwałych miejsc pracy.

Typy beneficjentów:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa (zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju),
  • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

wsparcie będzie udzielone w formie instrumentów zwrotnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *