RPO Pomorskie Działanie 2.2 Inwestycje profilowane

RPO Pomorskie Działanie 2.2 Inwestycje profilowane

Cel szczegółowy: Zwiększona zdolność MŚP do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie innowacji

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług,
  • zakup maszyn i sprzętu oraz rozbudowa zaplecza – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości,
  • poprawa efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
  • inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii.

Wsparcie adresowane będzie do przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Typy beneficjentów:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te dysponujące potencjałem do ekspansji.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – konkurs planowany na II kwartał 2015.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

przewiduje się wykorzystanie instrumentów zwrotnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *