RPO Pomorskie Działanie 2.3 Aktywność eksportowa

RPO Pomorskie Działanie 2.3 Aktywność eksportowa

Cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • rozwijanie i doskonalenie modeli biznesowych przez pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi lub tworzeniu wspólnej oferty rynkowej,
  • badania i analizy pod kątem priorytetowych branż eksportowych i rynków zbytu,
  • organizacja wystaw i spotkań biznesowych mających na celu wykreowanie kontaktów biznesowych oraz nowych rynków zbytu, kanałów dystrybucji,
  • wizyty studyjne, misje gospodarcze oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych.

Wybrane typy beneficjentów:

  • Instytucje Otoczenia Biznesu,
  • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
  • przedsiębiorcy.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – konkurs planowany na III kwartał 2015.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

nie przewiduje się wykorzystania instrumentów zwrotnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *