RPO Pomorskie Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

RPO Pomorskie Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Cel szczegółowy: Zwiększona atrakcyjność turystyczna miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej, przenoski),
  • budowa, przebudowa i rozbudowa liniowej publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służącej rozwojowi całorocznych, specyficznych form turystyki  w oparciu o jednolite standardy identyfikujące dziedzictwo regionu (m.in.: trasy rowerowe, szlaki wodne, konne, piesze wraz z oznakowaniem),
  • przebudowa i rozbudowa publicznej infrastruktury poprawiająca dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych) oraz zagospodarowanie ich bezpośredniego otoczenia.

Wybrane typy beneficjentów:

  • instytucje kultury i edukacyjne,
  • szkoły wyższe,
  • przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni, gospodarstwa agroturystyczne).

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

nie przewiduje się wykorzystania instrumentów zwrotnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *