RPO WD Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

RPO Województwo Dolnośląskie Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • tworzenie nowych modeli biznesowych dla MŚP uwzględniających ekspansję na rynki zagraniczne (opracowanie strategii, dostosowanie produktów do rynków międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa),
  • wizyty studyjne i misje zagraniczne, udział międzynarodowych branżowych oraz wystawach za granicą, organizowanie wystaw przez przedsiębiorstwo dla zagranicznych potencjalnych partnerów handlowych,
  • działania promujące przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych oraz promujące region w celu pozyskania inwestorów.

Typy beneficjentów:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – konkurs planowany na IV kwartał 2015.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

Nie przewiduje się wykorzystania finansowania zwrotnego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *