RPO WD Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii OZE

RPO Województwo Dolnośląskie Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii OZE

Cel szczegółowy: Zwiększony poziom produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim

Typy przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • budowa i modernizacja infrastruktury (w tym zakup urządzeń) służącej wytwarzaniu energii elektrycznej i/lub cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, np. energii słonecznej, energii wiatrowej, energii geotermalnej, biopaliw, energii spadku wody, wraz z podłączeniem ww źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej,
  • budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Wybrane typy beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa energetyczne, w tym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • grupy producentów rolnych,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • jednostki naukowe i uczelnie,
  • podmiot wdrażający instrument finansowy.

Zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy – nie przewiduje się konkursów w 2015.

Wykorzystanie instrumentów finansowych:

możliwe jest wykorzystanie finansowania zwrotnego w przypadku projektów potencjalnie finansowo wykonalnych oraz wsparcie mieszane (dotacje i instrumenty zwrotne).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *